By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
42
43
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 36, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze; mj. je připomínána hysterie okolo Nezvalovy poúnorové sbírky "Veliký orloj", jež vedla až k intervenci Státní bezpečnosti a k perzekucím...
Article
44
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 35, 1987, s. 2
Annotation: V glose k televiznímu seriálu "Zlá krev" natočenému podle stejnojmenné románové předlohy V. Neffa autor citacemi z knihy poukazuje na to, co bylo...
Article
45
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 37, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze recentní sbírky J. Čejky, reprezentanta střední prorežimně konformní básnické generace spjaté s redakčním okruhem týdeníku Tvorba...
Article
46
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k dogmatické dezinterpretaci štollovsko-taufrovské literární kritiky 50. let otištěné v pravidelné rubrice týdeníku Tvorba, totiž v rubrice...
Article
47
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 2
Annotation: Článek v reakci na postesk I. Klímy, že se - vyjma jediného příspěvku Jazzové sekce - v samizdatu mlčí o slavnostní řeči našeho jediného...
Article
48
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 2-3
Annotation: Glosa k úpadku melantrišské edice Poesie, konkrétně k vydání antologie "Básnická kronika roku 1945", jejímž pořadatelem je M. Blahynka; autor...
Article
49
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 3
Annotation: Epigramy.
Article
50
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k - dle autora - diletantským vývodům M. Blahynky prezentovaným 4. dubna 1987 v Lidové demokracii - Blahynka zde spojuje základní dílo literární...
Article
51
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. 2
Annotation: Kratičká zpráva dešifrující identitu pseudonymního autora hry, již odvysílala televize pod názvem "Cesta za hvězdným prachem"; dle autora zprávy...
Article
53
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o "konsolidátorské a kolaborantské generaci" tzv. Pětatřicátníků podává výčet - víceméně vedoucích - pozic zastávaných těmito...
Article
54
55
In: In margine [samizdat]. -- Č. 1, s. [1]
Annotation: Komentář k tzv. Prohlášení uměleckých svazů, mj. reakci Svazu spisovatelů, který vesměs Prohlášení a spolupráci s dříve zakázanými autory...
Article
56
In: In margine [samizdat]. -- Č. 11, s. [1]-2
Annotation: Komentář propuštění V. Havla z vězení a zpráv, že se vzdal pozice mluvčího Charty 77, potažmo že slevil ze svých postojů, což podle autora...
Article
57
In: In margine [samizdat]. -- Č. 16, s. [1]
Annotation: Komentář aktuální politické i společenské situace s ohledem na čtyřicetileté výročí úmrtí T. G. Masaryka, jehož některá díla, mj. "Česká...
Article
58
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 41, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k průběhu III. sjezdu konsolidovaného Svazu československých spisovatelů v Dobříši z května r. 1987 se pozastavuje nad zdánlivou kritičností,...
Article
59
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 41, 1987, s. [1]-2
Annotation: Článek polemizující s F. Janouchem a M. Šimečkou, kteří se při různých příležitostech shodně vyjádřili, že by zakázané české literatuře...
Article
60
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 42, 1987, s. 2
Annotation: Recenze Hořcovy básnické knížky připsané památce českého malíře a rytce V. Hollara; s připomínkou edičních peripetií provázejících...
Article