By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 6, 7. 2., s. 4
Annotation: O dojmech z četby; též o knize: Vaculík Ludvík, Český snář. S otištěním dopisu V. Havlovi z ledna 1985.
Article
42
by Kriseová, Eda, 1940- jk01063340{{{}}}}
Published Brno : Atlantis, 1991.
Annotation: S kapitolami Pátrání po všem, co je zakázané, Olga, Kafka, Ionesco, Beckett, První tištěný text, první veřejné vystoupení, Listy Melinovi,...
Book
43
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 1991, č. 1, 2. 1., s. 5-6
Annotation: Rozhovor, s otištěním ukázky z díla.
Article
44
45
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 20.-26. 10., s. 16
Annotation: Se čtyřmi dalšími komentáři v rubrice Na pozvání; s biografickou poznámkou o autorce a s připojeným Výběrem z čtenářské debaty na respekt.cz...
Article
46
In: Betty. -- ISSN 1210-0501. -- Roč. 9, 1998, č. 1, leden, s. 27
Annotation: Odpovědi v anketě.
Article
47
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 2, 2007, č. 4, s. 80-85
Annotation: Přepis rozhovoru z videonahrávky pořízené 24. července 1990.
Article
48
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 15, 18. 1., příl. Na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
49
50
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 8, 1989, s. 261-263
Annotation: Esej.
Article
51
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 13, 1983, č. 3 (Čtení na léto), červen, s. 57-59
Annotation: Mj. o knihách: Vaculík Ludvík, Český snář; Trefulka Jan, O bláznech jen dobré; Kundera Milan, Kniha smíchu a zapomnění.
Article
52
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 2, červen, s. 19-20
Annotation: O dojmech z četby.
Article
53
In: Ztracené dějiny. -- S. 5-13
Annotation: Úvodní slovo k 1. vydání (Mnichov 1987) textů P. Příhody doprovázejících fotografie: Platz Jozef z česko-německého pohraničí; F. Jedermann...
Book Chapter
54
In: Vital. -- Roč. 10, 2016, č. 4, prosinec 2016/únor 2017, s. 6-10
Annotation: Rozhovor.
Article
55
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 4, říjen 1988, s. 252-255
Annotation: Dopis - přání k narozeninám - vzpomínající na všechna důležitá setkání E. Kriseové se Sergejem Machoninem v Literárních novinách, ale...
Article
56
by Kriseová, Eda, 1940- jk01063340{{{}}}}
Published New York : St. Martin's Press, 1993.
Annotation: Biografie zaznamenává rušný život prezidenta, politika, básníka, dramatika, spisovatele, včetně jeho začátků jako disidenta v komunistické...
Book
57
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [1], leden, s. 8-19
Annotation: Povídka.
Article
58
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [3], březen, s. 39-43
Annotation: Povídka.
Article
59
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [5], květen, s. [58]-[63]
Annotation: Povídka.
Article
60
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [8], listopad, s. [1]-[2]
Annotation: Báseň. Věnováno R. H.
Article