By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 54, 1. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
42
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 1, leden/únor, s. 106-110
Annotation: Vzpomínka na společný pobyt ve vězení v Ostravě; na s. 101-105 otištěny básně A. K., na s. 111-112 text: Řezníček Pavel, Kohn-Ječný prchá.
Article
43
44
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 1, 25. 1., s. 36-37
Annotation: K vývoji české rozhlasové hry od roku 1963.
Article
45
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 162-163
Annotation: Článek.
Article
46
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 20, 1964, č. 194, 14. 8., s. 4
Annotation: O hrách z uplynulé sezóny i o původních hrách připravovaných.
Article
47
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 12, prosinec, s. 167-168
Annotation: Souhrnné zhodnocení nové dramaturgie.
Article
48
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 86-92
Annotation: O výsledcích průzkumu čtenářského zájmu.
Article
49
In: Československý novinář. -- ISSN 1805-0778. -- Roč. 15, 1963, č. 9, září, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
50
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 14/15, 22. 2. 1967, s. 4
Annotation: O vydávání rozhlasové literatury.
Article
51
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 249, 17. 11., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
52
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 100, 26. 4., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
53
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 4, 28. 11., s. 2
Annotation: Glosa o shromáždění českých a slovenských kulturních pracovníků 22. 11. ve Slovanském domě v Praze; s úryvkem k současné situaci.
Article
54
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 2, 14. 11., s. 2
Annotation: Glosa o dočasném úředním zastavení časopisu.
Article
55
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 5, 5. 12., s. 2
Annotation: K vyřešení případu.
Article
56
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 6, 4. 4., s. 2
Annotation: K procesu s J. Benešem a P. Tigridem.
Article
57
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 24, 1968, č. 52, 1. 3., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
58
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 30. 5., s. 2
Annotation: Kurzíva; mj. o svobodě tisku.
Article
59
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 16, 13. 6., s. 2
Annotation: Článek o svobodě tisku.
Article
60
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 18, 27. 6., s. 2; č. 19, 4. 7., s. 2
Annotation: Článek o ustavování tzv. dělnických výborů na ochranu tisku.
Article