By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 3, březen, s. 90
Annotation: K článku Jana Trefulky Syntézy 1962 (Host do domu, č. 2); zejména k soudům o V. Závadovi a F. Hrubínovi.
Article
42
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 65-67
Annotation: Recenze.
Article
43
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1968, č. 10, říjen, s. 619-620
Annotation: Recenze.
Article
44
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 3, březen, s. 68-70
Annotation: Poznámka k obtížím při tisku sborníku.
Article
45
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 81, 1966, č. 7, 8. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
46
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 6, červen, s. 48
Annotation: Recenze.
Article
47
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 177, 25. 7., s. 4
Annotation: Polemika s článkem J. Fukače (Hudební rozhledy, č. 13); týká se i uměleckého experimentování obecně.
Article
48
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 93, 18. 4., s. 4
Annotation: Poznámka před zahájením 21. 4.; pořádá Universita J. E. Purkyně v Brně 21. 4.
Article
50
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 84, 8. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
51
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 309, 28. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
52
53
54
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 3, 1971, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
55
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 61-65
Annotation: O tendenci k frázovitému užívání estetických pojmů, mj. v literární kritice; s rozborem pojmů autentičnost a neautentičnost.
Article
56
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 90
Annotation: Glosa.
Article
57
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 4, s. 95
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 304, 21. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 5, květen, s. 68
Annotation: Recenze studie Ivana Ščaděje Vladimír Beljajev a problémy autobiografického žánru, uveřejněné ve Sborníku prací pedagogické fakulty Univertsity...
Article