By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Růže pro Jana Nerudu. -- S. 93-97
Annotation: Neruda Jan.
Book Chapter
42
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 15, 14. 4., s. 12; č. 19, 12. 5., s. 12
Article
43
In: Hebká kůže. -- S. 101-106
Annotation: Doslov; do tohoto 2. vydání sbírky (poprvé vyšla r. 1972) autor zařadil i některé básně ze sbírky Vyřezávaný osel (Praha, Mladá fronta 1969).
Book Chapter
44
In: Řemeslo žít. -- S. 186-223
Annotation: Doslov k výboru z osmi básnických sbírek P. S.
Book Chapter
45
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 21, 1985, č. 4, duben, s. 10
Annotation: Referát o desce Supraphonu Stroj času, na které je výbor z básní K. S. (sestavil Justl Vladimír na základě stejnojmenného pořadu Violy).
Article
46
In: Listy Klubu přátel poezie : podzim zima '88. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1988, prosinec, s. 22
Annotation: O svém vztahu k poezii I. Šmoldase; u výběru ze sbírky Zimní srst (s. 23).
Article
47
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 4, 18. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
48
49
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 38, 14. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
50
51
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 101, 30. 4., příl. Magazín Dnes, č. 17, s. 11
Annotation: Glosa k milostné korespondenci K. H. Máchy a V. Nezvala, doplněno o úryvky z dopisů.
Article
52
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 146, 23. 6., s. B6
Annotation: Vzpomínka na A. Berkovou.
Article
53
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 6, 8. 1., příl. Magazín Dnes, č. 1, s. 6-11
Annotation: Rozhovor s P. Hapkou a M. Horáčkem, mj. o jejich tvorbě a nejznámějších písních. Doplněno o glosy shrnující společnou hudební kariéru.
Article
54
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 260, 6. 11., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 45, s. 32-33
Annotation: Reportáž z frankfurtského knižním veletrhu.
Article
55
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 278, 27. 11., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 48, s. 63
Annotation: Referát o předání Ceny J. Ortena J. Jandourkovi.
Article
56
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 284, 4. 12., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 49, s. 12-14
Annotation: Reportáž o spolustolovnících Bohumila Hrabala z pivnice U Zlatého tygra.
Article
57
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 24, 29. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 6, č. 4, s. 3
Annotation: Vzpomínka na B. Hrabala.
Article
58
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 24, 29. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 6, č. 4, s. 16-20
Annotation: Článek o posledních dnech Bohumila Hrabala.
Article
59
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 214, 12. 9., příl. Magazín MF Dnes, 4, č. 37, s. 21-24
Annotation: Přehledová stať o současném českém nakladatelském průmyslu a knižním obchodu.
Article
60
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 74, 28. 3., s. 18
Annotation: Zpráva o recenzi románu v literární příloze newyorských Timesů; autor recenze: McGrath Patrick; román vydalo v překladu: Wilson Paul nakladatelství...
Article