By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 129, 4. 6., s. 16
Annotation: Zpráva o udělení výroční ceny za propagaci chorvatské kultury ve světě a vydání pamětní monografie o D.K.
Article
42
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 132, 7. 6., s. 21
Annotation: O itineráři akce probíhající v několika zemích světa.
Article
43
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 143, 20. 6., s. 20
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
44
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 159, 11. 7., s. 20
Annotation: Zpráva o udělení dvou německých literárních cen za německý překlad sbírky Polní práce (1998).
Article
45
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 213, 12. 9., s. 20
Annotation: O programu připravované akce.
Article
46
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 82, 6. 4., s. 16
Annotation: Rozpis účinkujících v "72hodinovém čtení z díla Josefa Škvoreckého pořádaném Jazzovou sekcí - Artforem v kostele U Salvátora v Salvátorské...
Article
47
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 100, 28. 4., s. 4
Annotation: Referát o výstavě u příležitosti 35. ročníku soutěže.
Article
48
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 136, 12. 6., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
49
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 139, 15. 6., s. 20
Annotation: Zpráva o výsledcích 4. ročníku literární soutěže.
Article
50
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 266, 15. 11., s. 24
Annotation: Zpráva.
Article
51
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 274, 25. 11., s. 12
Annotation: Zpráva o televizním dokumentu Het leven is overal (Život je všude), vyrobeném společností Nederland 3 za spolupráce bohemisty K. Merckse.
Article
52
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 67, 20. 3., s. 29
Annotation: Zpráva o ocenění v 8. ročníku ceny.
Article
53
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 85, 10. 4., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
54
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 85, 10. 4., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
55
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 133, 9. 6., s. 20
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 79 let.
Article
56
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 135, 11. 6., s. 22
Annotation: Zpráva o úmrtí divadelní dokumentaristky a dramaturgyně, dcery překladatele Z. Urbánka, ve věku 62 let.
Article
57
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 218, 17. 9., s. 10
Annotation: Zpráva o udělení.
Article
58
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 266, 13. 11., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article
59
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 12, 15. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o zahájení práce na kritickém vydání Spisů J. Seiferta.
Article
60
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 33, 8. 2., s. 20
Annotation: Zpráva o otevření putovní výstavy o životě a díle J. Seiferta Všecky krásy světa 6. 2. ve vestibulu hlavní budovy Městské knihovny ve Stockholmu.
Article