By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


721
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 45, 22. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor o programu brněnské revue.
Article
722
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1969, č. 1, leden, s. 8-9
Annotation: Rozhovor o situaci a perspektivách české marxistické estetiky.
Article
723
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 54-56
Annotation: Rozhovor o vlivu ruského formalismu na rozvoj českého strukturalismu; též o působení R.J. v Československu a o možnosti obnovení Pražského...
Article
724
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 5, květen, s. 4-6
Annotation: Rozhovor o masové kultuře; též o společenském ohlasu dnešní literární tvorby a o analytickém a intuitivním poznávání.
Article
725
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 177, 14. 7., s. 5
Annotation: Imaginární rozhovor.
Article
726
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 3, březen, s. 24-25
Annotation: Rozhovor.
Article
727
728
by Fischer, Ernst, 1899-1972
Published Praha : Orbis, 1962.
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
Annotation: S oddíly O funkci umění, O původu umění, Umění a kapitalismus, Obsah a forma, Problémy přechodného období, O budoucnosti umění.
Book
729
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
Annotation: S kapitolami Počátky, Platón, Aristoteles, Od Aristotela k Platónovi, Středověká estetika, Renesance (1300-1600), Sedmnácté století a neoklasicismus...
Book
730
by Šalda, F. X. 1867-1937
Published Liberec : Severočeské nakladatelství, 1967.
Other Authors: '; ...Sus, Oleg, 1924-1982 jk01121796...
Annotation: Svazek obsahuje též koncepty dopisů S. B. Šaldovi z let 1934-35.
Book