By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 52
Annotation: Recenze.
Article
64
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 279, 30. 11., s. 10
Annotation: Pokračování polemiky; s dovětkem J. Peňáse.
Article
65
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 29. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
68
70
71
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 6, 14. 6., s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
72
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 15, 23. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
73
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
74
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 16, 7. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 2, 20. 2., s. 74
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 66
Annotation: Recenze.
Article
77
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
78
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o komercionalizaci literatury, čtenářích, úrovni současné české prózy, angažované poezii (básně P. Hrušky versus báseň A. Borziče...
Article
79
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 9, 20. 11., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
80
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 26
Annotation: Fejeton o současné úrovni a formách literární diskuse.
Article