By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 3, březen, s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 224, 18. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 70, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
64
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 128, 29. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
65
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 15, 15. 4., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 296, 11. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
67
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 1, leden, s. 81-82
Annotation: Glosa k výběru autorů.
Article
68
69
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 85-90
Annotation: Edice stanov; s úvodem o založení Brněnského Devětsilu.
Article
70
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: O době vydání 1. čísla časopisu Pásmo.
Article
71
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 16, 17. 4., s. 4
Annotation: K polemikám mezi O. Rafajem a A. Závodským (zvláště k recenzi A. Z. ve Slezském sborníku 1964. č. 3).
Article
72
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 94, 20. 4., s. 4
Annotation: Poznámka ke kritikám časopisu.
Article
73
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 106, 4. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
74
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 23, 10. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 172, 20. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 154, 29. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
77
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 46, 13. 11., s. 4
Annotation: K doslovu J. Šotoly k výboru z básní I. Diviše; hlavně k charakteristice generace.
Article
78
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 271, 12. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 197, 18. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
80
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 9, září, s. 73-74
Annotation: Kritika předmluvy A. Hoffmeistera.
Article