By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 30, 5. 2., s. 24
Annotation: Fejeton o předčasných volbách a o vydané knize komentářů F. Peroutky.
Article
62
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 289, 11. 12., s. 24
Annotation: Fejeton se zmínkou o knížce J. Trefulky.
Article
63
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 169, 23. 7., s. 20
Annotation: Fejeton, ve kterém je zmíněn článek P. Kohouta oslavující L. Vaculíka.
Article
64
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 3, podzim, s. 37
Annotation: Fejeton, především o situaci kolem Literárních novin.
Article
65
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 115, 18. 5., s. 14
Annotation: Nekrolog švýcarského vydavatele, který vydával díla českých autorů.
Article
66
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 213, 12. 9., s. 12
Annotation: Vzpomínka na akci Státní bezpečnosti, jež v září 1978 překazila v Praze předání Ceny Jiřího Koláře slovenskému disidentovi; v rubrice...
Article
67
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 21, 25. 1., s. 17
Annotation: Krátký rozhovor u příležitosti ocenění L. V.
Article
69
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 21. 3., s. 11
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému úryvku z rukopisné kroniky Životopis babičky Staňkovej, uchovávané Vaculíkem a pocházející z jeho kraje.
Article
70
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 40, 3. 10., s. 14
Annotation: Úvodní poznámka k otištěným zápiskům A. Pončíkové-Chrastecké, patrně vřazeným do právě vydávané knihy R. M. Šimunkové.
Article
71
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 157, 9. 7., s. 20
Annotation: Vzpomínky k 85. narozeninám K. Šiktance.
Article
72
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 163, 16. 7., s. 20
Annotation: Fejeton o jeho poslední cestě do Brumova.
Article
73
In: Trafika. -- ISSN 1210-6488. -- R. 1994, č. 3, s. 71-75
Annotation: Rozhovor u ukázek z díla na s. 43-70 (přeložil Brain A. G.).
Article
74
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 28, 16.-22. 7., s. 4
Annotation: Zdůvodnění rozhodnutí ocenit novelu literární cenou Pegasus.
Article
75
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 18, 6. 5., s. 9
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému výběru z rukopisného souboru básní učitele chemie (vl. jm. Šustr) na obchodní škole ve Zlíně v letech 1944-46.
Article
76
In: Slovo - Brno. -- Roč. 89, 1997, č. 137, 13. 6., příl. Slovo na víkend, s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny.
Article
77
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 6, 23. 3., s. 15
Annotation: Fejeton v rubrice Dopisy bez hranic; mj. o dojmech z premiéry v Semaforu Uteklo to jako H2O a o knihách L. Šinkarjova a J. Kmenty.
Article
78
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2010, č. 97, červen, s. 5
Annotation: Přetisk laudatia při udělení ceny Českého centra Mezinárodního PEN klubu.
Article
79
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 236, 8. 10., s. 16
Annotation: Fejeton o svém vztahu k veřejným poctám a titulům a k výskytu své osoby v různých biografických slovnících a encyklopediích.
Article
80