By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 211, 14. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
82
83
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 232, 10. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 151, 30. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 277, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 272, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
87
88
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 126-127
Annotation: Autor informuje o soudobých tendencích japonské literatury a o překladech českých děl do japonštiny.
Article
89
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 106
Annotation: Recenze.
Article
90
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 117-120
Annotation: Studie o přínosu Jiřího Wolkera české literární vědě.
Article
91
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 126-128
Annotation: Recenze knihy.
Article
93
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 616-618
Annotation: Studie o vztahu mezi kritikem a spisovatelem apelující zejména na zodpovědnost autora vůči lidu a kritika vůči autorovi. Důležité je zejména...
Article
94
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 54-55
Annotation: Úryvek ze stati o próze J. Glazarové otištěné v Literárních novinách.
Article
95
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 10, s. 1239-1240
Annotation: Recenze.
Article
96
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1379-1381
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 204-208
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 2, s. 218-219
Annotation: Recenze.
Article
99
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 633-635
Annotation: Článek o postoji Antonína Zápotockého k soudobé literatuře, práci spisovatele a talentu.
Article
100
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 31, 31. 7., s. 6
Annotation: O ohlasu ruské revoluce 1905 v české literatuře, mj. v románu A. Zápotockého a básních a článcích F. Šrámka a J. Mahena.
Article