By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 9, 11. 1., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" se týká knihkupce J. Hokra.
Article
82
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 76, 31. 3., s. 11
Annotation: Rozhovor s V. Ebrem o významu apríla a humoru.
Article
83
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 200, 27. 8., s. 14
Annotation: Sloupek o soše K. H. Máchy na Petříně.
Article
84
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 194, 20. 8., s. 14
Annotation: Článek o snaze zbudovat pomník J. Nerudy na konci 20. let 20. století a o hledání správného místa.
Article
85
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 189, 14. 8., s. 14
Annotation: Glosa připomíná samostatně vydanou báseň J. Seiferta "Romance o víně" (1986).
Article
86
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 68, 20. 3., s. 14
Annotation: Komentář k vlastnímu zdravotnímu stavu obsahuje též uvození nové rubriky Haló novin týkající se poezie vycházející v Československém spisovateli;...
Article
87
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 80, 3. 4., s. 14
Annotation: Krátký komentář ke sbírce V. Holana "Bolest" (1965).
Article
88
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 90, 17. 4., s. 14
Annotation: Krátký komentář ke sbírce "Polní cestou".
Article
89
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 74, 27. 3., s. 14
Annotation: Krátký komentář ke knize "Sedm krásných mečů" F. Šrámka.
Article
90
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 124, 29. 5., s. 14
Annotation: Komentář obsahuje vzpomínku na spolupráci Klubu přátel poezie s poetickou vinárnou Viola.
Article
91
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 159, 10. 7., s. 14
Annotation: Vzpomínka na spisovatele J. Hanzlíka a jeho tvorbu.
Article
92
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 154, 3. 7., s. 14
Annotation: Vzpomínka na knihu "Pozdrav bouřlivé noci" a na A. Sovu.
Article
93
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 136, 12. 6., s. 14
Annotation: Vzpomínka na edice poezie, které vycházely v 60. letech 20. století.
Article
94
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 142, 19. 6., s. 14
Annotation: Vzpomínka na edice poezie, které vycházely od 50. let 20. století do roku 1989.
Article
95
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 54, 5. 3., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
96
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 7, 1998, č. 20, 19. 5., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 5, 27. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
98
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 32, 7. 2., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Rybákovi.
Article
99
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 33, 8. 2., s. 14
Annotation: Pomocí pseudonymů spisovatele J. Arbese a jeho medailonu čtenář má hádat jeho identitu; připojeny výroky J. Arbese.
Article
100
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 57, 8. 3., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo se vlastním jménem jmenoval Bohuslav Ludvík Alois?
Article