By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 104, 8. 9., s. 3
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu J. Ortena. U příležitosti 4. výročí jeho úmrtí.
Article
82
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 80, 10. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
83
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 88, 21. 8., s. 3
Annotation: Stať se zamýšlí nad možnostmi spisovatelů zpracovat téma prožité války.
Article
84
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 152, 4. 11., s. 3
Annotation: Stať se věnuje literárním soutěžím. Požaduje pro umělce rozumné finanční ohodnocení.
Article
85
86
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 5, 1997, č. 18, leden, s. 11-13
Annotation: Recenze.
Article
87
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 4, 15. 4., s. 71
Annotation: Stať se věnuje lidické události a poezii, která ji tematizuje. Následuje odkaz na knihu V. Konopky.
Article
88
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 1, 27. 1., s. 16
Annotation: Článek o povaze Edice Svazu protifašistických bojovníků, Dokumentů a Živých knih a jejich produkci.
Article
89
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 61, 13. 3., s. 3
Annotation: Báseň ze 14. března 1953.
Article
90
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 17, 30. 4. 1948, s. 179-181
Annotation: Stať se věnuje pojetí socialistické kritiky, která má být přijímána pozitivně jako snaha pomáhat odhalovat chyby.
Article
91
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 9, 17. 5., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
92
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 17, 26. 5., s. 3
Annotation: Krátká próza.
Article
93
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 29, 9. 6., s. 3
Annotation: Stať kritizuje apolitickou poezii a politické převlékání kabátů.
Article
94
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 34, 15. 6., s. 1
Annotation: Stať analyzuje situaci meziválečné a válečné poezie. Žádá, aby poezie byla politicky angažovan, a žádá cenzuru.
Article
95
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 52, 8. 7., s. 4
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu J. Ortena.
Article
96
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 65, 24. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
97
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 191, 20. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 380-381
Annotation: O vzniku a dosavadní činnosti deníku a nakladatelství MF.
Article
99
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 10-11
Annotation: Zpráva o hospodaření Obce spisovatelů.
Article
100
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 12, 2004, č. 57, leden, s. 10
Annotation: Poznámka k vydání.
Article