By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 9, 19. 11., s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 8, 15. 10., s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 26, 2015, č. 47, 16. 11., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. [24]-28
Annotation: Komentář k současné české literární kritice.
Article
87
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 5, 9. 5., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
88
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 5, 9. 5., s. 59-60
H7O [online]. -- 10. 4. 2018
Annotation: Recenze.
Article
89
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. 6
Annotation: Článek se věnuje českým prózám, v nichž je tematizované sexuální obtěžování, zmíněny mj. prózy R. Denemarkové, P. Dvořákové, L. Faulerové...
Article
90
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. 78-79
Annotation: Recenze.
Article
91
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. 92-93
H7O [online]. -- 12. 12. 2017
Annotation: Recenze.
Article
92
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 194, 20. 8., příl. Salon, č. 1188, s. 16
Salon. -- 25. 8. 2020
Annotation: Recenze na knihu memoárů D. Horákové "O Pavlovi".
Article
93
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 15, 24. 9., s. 12
Annotation: Esej, v níž držitelka kritické ceny Tvárnice hodnotí literární produkci první poloviny roku 2020; mj. se věnuje knihám M. Čechové "Baletky",...
Article
94
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 17. 5. 2018
Annotation: Komentář o osobnosti a díle M. Viewegha v souvislosti s jeho povídkou "Jaké by to bylo být svou ženou?" uveřejněné na webu Lidovky.cz.
Article
95
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 22. 9. 2016
Annotation: Komentář ke společenským postojům D. Zábranského, mj. vyjádřeným v textu dramatu "Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny".
Article
96
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. [24]-30
Annotation: Článek o normalizačním televizním seriálu "Třicet případů majora Zemana" a o mediálních diskusích, které provázely jeho opětovné uvádění...
Article
97
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 5, 13. 5., s. 6-7
Annotation: Článek o společenských dopadech krize související s pandemií Covid-19 a vládních nouzových opatřeních; obsahuje parodický dramatický text...
Article
98
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 24. 11. 2016
Annotation: Komentář k nostalgii po 80. letech a k udělení ceny Stříbrný lukostřelec za napomáhání rozvoji rusko-českých vztahů L. Procházkové.
Article
99
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 53-61
Annotation: Studie pojednává o možnostech interpretace starší literatury (interpretace čtenářská vs. badatelská), přičemž od obecných úvah dospívá...
Book Chapter
100
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article