By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Národní písně moravské. -- S. 7-8
Annotation: Úvod k reprintu 1. vydání z roku 1901, s Bartošovou předmluvou (s. 5-6, datováno 1899). - Písně jsou uspořádány do oddílů "Báje", "Smrt",...
Book Chapter
82
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 4, 1990, s. 27-32
Annotation: Předneseno na Tschechischen Autoren-Gesprächen (München, 26.-28. 1. 1990, organizátor Adalbert Stifter Verein).
Article
83
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 281, 3. 12., s. 20
Annotation: Fejeton o úrovni novin a jejich čtenářů.
Article
84
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 269, 19. 11., s. 24
Annotation: Fejeton o kamarádech, z nichž mnozí již nejsou naživu a o neudržovaných přátelstvích.
Article
85
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 287, 10. 12., s. 24
Annotation: Fejeton, v němž autor mj. nesouhlasí s upraveným vydáním Babičky.
Article
86
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 13, 16. 1., s. 13
Annotation: Přetisk textu z 5. 2. 1989, kterým L. Vaculík reagoval na represe v lednu 1989 (Palachův týden).
Article
87
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2010, č. 1/2, leden/únor, s. 19
Annotation: Laudatio pronesené 7. 1. 2010 na Staroměstské radnici v Praze při udělení ceny českého PEN klubu I. Klímovi; s úvodní redakční poznámkou.
Article
88
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 3, listopad 1957, s. 131-137
Annotation: Próza.
Article
89
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 6, únor 1958, s. 329-330
Annotation: Próza.
Article
90
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 9, květen 1958, s. 476-478
Annotation: Próza.
Article
91
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 24, 11. 6., s. 32-[35]
Annotation: Přetisk fejetonu L. Vaculíka k příležitosti jeho úmrtí.
Article
92
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 145, 23. 6., s. 20
Annotation: Fejeton (vyšlo v LN 19. 9. 2000) o (ne)archivování soukromé korespondence.
Article
93
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 6, 11. 6., s. 18
Annotation: Rozhovory z let 1991 a 2010.
Article
94
In: Zlínská jitra. -- s. 9-11
Annotation: Předmluva k souboru textů publikovaných od 90. let 20. stol. do roku 2006 v regionálních periodikách, případně v rozhlase; - s Ediční poznámkou...
Book Chapter
95
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2016, č. 35, červen, s. 116-119
Annotation: Přetisk textu vysílaného v autorské interpretaci 22. 6. 1965 v rámci cyklu Hovoříme s rodiči.
Article
96
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 1, 1987, květen, s. [58-60]
Annotation: Vyjádření L. Vaculíka v rámci Evropského kulturního fóra v Budapešti k situaci zakázaných autorů v komunistické ČSSR.
Article
97
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 2, 1. 11. 1987, s. [44-46]
Annotation: Fejeton o ideologickém zkreslování informací v socialistickém Československu.
Article
98
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 217, 16. 9., s. 20
Annotation: Fejeton; v závěru poznámka o knize J. Červenkové.
Article
99
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 258, 4. 11., s. 20
Annotation: Fejeton zamýšlející se nad otázkou, jak a kdy máme knihu správně číst. V úvodu dojmy z první četby knihy J. Balvína a z četby opětovné.
Article
100
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 65, 18. 3., s. 20
Annotation: Fejeton k výstavě samizdatu v Klementinu. Autor připomíná písařky, které opisovaly rukopisy a způsob, jak byla tato tvorba organizována.
Article