By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 132, 8. 6., s. 10
Annotation: Redakční nekrolog.
Article
82
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 156, 7. 7., s. 9
Annotation: Zpráva o vydání antologie her sedmi českých dramatiků se studií D. Geroulda o českém divadle 20. století.
Article
83
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 229, 1. 10., s. 8
Annotation: Zpráva o udělení 5. 10.; s vyjmenováním dosavadních českých a cizích nositelů ceny v její jedenáctileté historii.
Article
84
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 233, 6. 10., s. 9
Annotation: Popisek pod snímkem z udělení ceny V. Havlem V. Cílkovi v Pražské křižovatce 5. 10. 2009; s vyjmenováním dosavadních cizích i domácích nositelů...
Article
85
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 242, 16. 10., s. 24
Annotation: Zpráva o veřejném čtení na 61. ročníku Frankfurtského knižního veletrhu; též o německých vydáních děl J. T.
Article
86
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 262, 11. 11., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
87
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 296, 22. 12., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí herce zmiňující též jeho překlady děl české literatury do francouzštiny. - Oprava data úmrtí (pův. 6. 12. 2010) v LN č....
Article
88
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 21, 26. 1., s. 10
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
89
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 36, 12. 2., s. 9
Annotation: Nekrolog (jako datum úmrtí uveden čtvrtek 10. 2.).
Article
90
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 49, 28. 2., s. 9
Annotation: O petici Výzva na obranu knih iniciované Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
Article
91
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 51, 2. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o vydání sbírky básní připisovaných J. Vrchlickému.
Article
92
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 63, 16. 3., s. 8
Annotation: O české účasti na chystaných akcích.
Article
93
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 80, 5. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení ceny za román Peníze pro Hitlera (2006); s výrokem porotce H. Karaska o knize.
Article
94
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 97, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o zdravotních potížích básníka.
Article
95
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 97, 24. 4., s. 9
Annotation: Článek o třech nominovaných autorech a jejich autorském čtení v kavárně Krásný ztráty 24. 4.
Article
96
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 116, 18. 5., s. 9
Annotation: Zpráva o veletrhu a o udělené Ceně J. Ortena, kterou získal V. Maňák.
Article
97
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 132, 6. 6., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
98
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 140, 15. 6., s. 24
Annotation: Zpráva.
Article
99
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 150, 27. 6., s. 8
Annotation: Poznámka o Měsíci autorského čtení, jehož hostem je Slovinsko.
Article
100
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 170, 22. 7., s. 16
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 85 let.
Article