By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 415-430
Annotation: Studie o názorech Klementa Gottwalda na literatura jako na "významnou složku národního úsilí" doplněná o několik citací z jeho projevů. Dle...
Article
102
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 1-2
Annotation: Úvodník.
Article
103
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 34, 21. 8., s. 6
Annotation: Recenze souborného vydání prozaického díla J. Uhra.
Article
104
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 37, 11. 9., s. 6
Annotation: Recenze; s portrétem spisovatelky.
Article
105
106
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 6
Annotation: Recenze okrajově zmiňující 65. výročí Čapkova narození.
Article
107
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 5
Annotation: Kritická recenze vytýkající autorovi závislost na Šaldovi a symbolismu.
Article
108
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 15, 9. 4., s. 1-2
Annotation: Úvodník o literární kritice, polemizující mj. s příspěvky Z. K. Slabého a J. Langa v probíhající diskusi o soudobé poezii; zmíněna též...
Article
109
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 1, 1. 1., s. 7
Annotation: Stať o české literatuře v roce 1949.
Article
110
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 8, 10. 1., s. 2
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
111
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 47, 24. 2., s. 2
Annotation: Medailon K. Světlé.
Article
112
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 397
Annotation: Poznámka o zkoumání české dětské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; autor v závěru odmítá názor, že by měla být zřízena...
Article
113
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: O slavistických studiích v NDR a tamní znalosti české literatury.
Article
115
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 29, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
116
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 152, 30. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
117
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 167, 20. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
118
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 175, 29. 7., s. 2
Annotation: Článek k 93. výročí úmrtí K. H. Borovského.
Article
119
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 177, 31. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
120
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 177, 31. 7., s. 4
Annotation: Článek o rysech básnického díla K. H. Borovského s ukázkami z jeho tvorby.
Article