By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 5, 2. 2., s. 20
Annotation: Medailon k 105. výročí narození.
Article
102
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 19, 2. 5., s. 7
Annotation: Referát na rozhlasovou hru "Jeden den velkokněžny" od O. Daňka, pro rozhlas upravil I. Němec.
Article
103
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 32, 28. 7., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře Jana Vedrala natočené roku 1996.
Article
104
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 40, 22. 9., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře na motivy knih Marie Pujmanové.
Article
105
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 41, 29. 9., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasových literárních pořadech v přístích dnech.
Article
106
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 24, 2. 6., s. 25
Annotation: O rozhlasové adaptaci divadelní hry Milana Uhdeho na motivy románu Ivana Olbrachta.
Article
107
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 15, 31. 3., s. 21
Annotation: O rozhlasové hře Petra Pýchy.
Article
108
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 16, 7. 4., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře Miloslava Stehlíka z roku 1966.
Article
109
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 20, 5. 5., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře Josefa Pohla z roku 1965.
Article
110
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 20, 5. 5., s. 21
Annotation: Referát o rozhlasové pohádce Vladimíra Zajíce.
Article
111
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 3, 6. 1., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
112
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 8, 10. 2., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře F. E. Šamana.
Article
113
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 5, 20. 1., s. 21
Annotation: O silvestrovském programu Českého rozhlasu, především o pořadech věnovaných Jaroslavu Haškovi, Bohumilu Hrabalovi a jejich textům.
Article
114
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 8, 10. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
115
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 28, 30. 6., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasové dramatizaci románu Jiřího Haussmanna.
Article
116
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 39, 22. 9., s. 28
Annotation: Článek o cenzurních opatřeních. Např. o zákazu pohádky V. Piskáčka O stříbrných beráncích (1948) a o budovatelské pohádce L. Blažejové...
Article
117
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 40, 29. 9., s. 24
Annotation: Článek o situaci v Českém rozhlase v padesátých letech. U článku je upoutávka na knihu V obecném zájmu.
Article
118
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 50, 30. 11., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové hře "Rychlebové" (1931).
Article
119
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 34, 11. 8., s. 25
Annotation: O rozhlasové dramatice 80. let 20. století, především o hře Jiřího Průši.
Article
120
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 38, 8. 9., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře Zdeňka Svěráka z roku 1962.
Article