By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 130, 5. 6., s. 5
Annotation: Glosa vyzývající k sepsání monografie na téma titulku glosy.
Article
102
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 133, 9. 6., s. 12
Annotation: Glosa v rubrice Ženský sloupek Zdeňka Hrabici.
Article
103
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 146, 24. 6., s. 12
Annotation: Glosa s citátem z kritiky v New York Times (červen 2010) o premiéře hry ve Wilma Theater; s úryvky z několika dalších kritik jiných inscenací...
Article
104
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 18, 15. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Matějky.
Article
105
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 22, 12. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
106
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 268, 13. 11., s. 4
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
107
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 230, 4. 10., s. 5
Annotation: Glosa k odmítnutí Ceny E. E. Kische publicistou J. Klímou na protest proti ocenění deníku L. Svobody; též o ocenění knihy V. Klause v téže...
Article
108
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 292, 10. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
109
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 6, 6. 2., s. 4
Annotation: Zejména o recenzi P. Zídka (Lidové noviny, 7. 1. 2010).
Article
110
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 183, 9. 8., s. 5
Annotation: Glosa zmiňující též Knihovnu T. G. Masaryka o osobu ředitele Knihovny VH M. C. Putny.
Article
111
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 202, 31. 8., s. 5
Annotation: Glosa zlovolně podsouvající myšlenku nepůvodnosti poslední Havlovy hry.
Article
112
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 251, 26. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 41, s. 1
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a publicistou Z. Hrabicou o literatuře faktu.
Article
113
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 285, 7. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 47, s. 2
Annotation: Vzpomínky na zesnulého básníka J. Holoubka (6. 11. 2016).
Article
114
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 58, 9. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 10, s. 4
Annotation: Úvaha o osudovosti díla J. Haška, potažmo postavy Josefa Švejka pro autora článku, který mj. oceňuje i CD s Osudy dobrého vojáka Švejka namluvenými...
Article
115
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 74, 30. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
116
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 186, 10. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
117
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 51, 1. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 9, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
118
119
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 6. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 1, s. 4
Annotation: Reportáž z výstavy Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé - sběratelé i nepřátelé.
Article
120
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 1, leden, s. 9-10
Annotation: Stať především o vztahu J. F. k Sovětskému svazu; k 23. 2.
Article