By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


102
103
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 28, 1992, s. 359-361
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze.
Article
104
by Viktora, Viktor, 1942- jk01142353{{{}}}}
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1990
Annotation: S kapitolami Ke kulturnímu ovzduší v meziválečném období, Divadlo v meziválečném období, Literární vývoj v meziválečném období, Okupace,...
Book
105
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 41, s. 60-62
Annotation: Příspěvek na kolokviu.
Article
106
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 22, 1992, č. 46/47, s. 97-115
Annotation: Přehled komeniologických prací ve 20. století, dovedený do současnosti.
Article
107
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 1, 1992, č. 35, 22. 10., s. 6
Annotation: Medailón učitele a básníka.
Article
108
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 27, 1991, s. 244-245
Annotation: Medailón k 60. narozeninám (15. 1.) vedoucího katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě v Plzni.
Article
110
111
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 60, 12. 3., s. 5
Annotation: Referát a rozbor hry, kterou uvedl soubor Dialog při ZK Škoda v rámci 1. ročníku Smetanova festivalu.
Article
112
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 84, 9. 4., s. 5
Annotation: Medailónek.
Article
113
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 101, 30. 4., s. 5
Annotation: Přehled prvomájových námětů (od májovců přes Nerudův fejeton až ke Skálovi); Neruda Jan, Skála Ivan.
Article
114
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: Jubilejní glosa.
Article
115
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 122, 26. 5., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
116
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 161, 10. 7., s. 5
Annotation: Vzpomínka na poslední dny J. K. T. (zemřel 11. 7. 1856 v Plzni).
Article
117
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 197, 21. 8., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
118
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 221, 18. 9., s. 5
Annotation: Medailón; pův. jm. Feigel František.
Article
119
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 233, 2. 10., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
120
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: Referát o provedení oratoria pro tři hlasy (navázání na předešlé oratorium Slunovrat).
Article