By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 9, 2001, č. 43, květen, s. 10-11
Annotation: O masarykianech v samizdatových edicích.
Article
122
In: Noci a dny. -- s. 74-75
Annotation: Doslov k souboru básní z přelomu 60. a 70. let; s medailonkem PhDr. Zdeněk Koňák (s. 6-7).
Book Chapter
123
124
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 99, 28. 4., s. 11
Annotation: Referát o konferenci věnované rusínské kultuře.
Article
125
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 100, 29. 4., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Komentář s historickým přehledem problému.
Article
126
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 7, 1999, č. 31, březen, s. 7-9
Annotation: O vyhlídkách na instalování pomníku TGM v Praze v roce 2000.
Article
127
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 7, 1999, č. 31, březen, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
128
In: I v blátě snít. -- s. 5-61
Annotation: Úvodní studie k souboru Ortenových juvenilií (verše, deníky, prozaické pokusy, články, rozhovory a recenze publikované od roku 1935 v časopisech).
Book Chapter
129
130
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 7, 1999, č. 32, červen, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
131
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 23. 9., s. 2
Annotation: Poznámka předsedy nadace; o historii hledání nejvhodnější lokality pro umístění pomníku.
Article
132
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1999, č. 14, 9. 7., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
133
134
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 19, 16. 11., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek; o F. Halasovi a V. Holanovi.
Article
135
136
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 133, 13. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 138, 19. 10., s. 1-2
Annotation: Reportáž o Werichově návštěvě v Mladé frontě.
Article
138
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 7, 1999, č. 33, srpen, s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
139
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 7, 1999, č. 33, srpen, s. 16-17
Annotation: Nekrolog autora diplomové práce o J. Ortenovi a románu Nebyl čas na smutek, básníka a novináře, k jeho úmrtí ve věku 79 let.
Article
140
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 126, 31. 5., příl. Péčko, č. 22, s. 2
Annotation: Recenze.
Article