By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 108, 8. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Jiráskovy ceny Josefu Jenčíkovi za román "Byly ztráty na mrtvých".
Article
142
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 116, 18. 5., s. 2
Annotation: Článek o významu Starých pověstí českých jako vlasteneckého díla.
Article
143
144
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 192, 17. 8., s. 2
Annotation: Úvaha o tom, čím díla výše uvedených autorů přispívají k prosazování míru.
Article
145
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 267, 15. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o vydání národních klasikův nakl. Orbis v r. 1949.
Article
146
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 275, 24. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 289, 10. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 296, 18. 12., s. 2
Annotation: Článek o literárním díle A. Zápotockého.
Article
149
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 221, 20. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
150
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 269, 16. 11., s. 6
Annotation: Medailon K. H. Máchy.
Article
151
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 256, 1. 11., s. 6
Annotation: Úvaha o soudobé české poezii.
Article
152
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 288, 8. 12., s. 4
Annotation: Medailon K. Nového.
Article
153
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 3
Annotation: Komentář k ocenění próz V. Mináče, L. Aškenazyho a J. Marka v umělecké soutěži Festivalu mládeže a studentstva ve Varšavě.
Article
154
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 4
Annotation: Recenze cyklu šesti básní Fr. Hrubína Z jižních Čech (podtitul Chlumu věnováno, kresba V. V. Novák, Literární noviny č. 41/1955, s. 8).
Article
155
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 3
Annotation: O účasti a projevu A. Z. na plenární schůzi sekce prozaiků Svazu čs. spisovatelů 15. 12.; s úryvky z jeho projevu a se snímkem ze schůze.
Article
156
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 29, 30. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
157
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 133, 15. 5., s. 4
Annotation: O poválečném desetiletí české prózy a poezie.
Article
158
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 97-99
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmem "oficialita" literatury / v literatuře a dospívá k závěru, že zásadně záleží na tom, přichází-li toto označení...
Article
159
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 58-59
Annotation: Úvaha o vývoji československého porevolučního románu a povídky, kritika psychologické prózy.
Article