By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 26, 1. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
142
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 28, 22. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
143
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 28, 22. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 30, 5. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
145
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 30, 5. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
146
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 32, 26. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 33, 2. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 41, 27. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
149
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 45, 25. 11., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
150
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 47, 9. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
151
152
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 49/50, 23. 12., s. 10
Annotation: Recenze knížky pro dívky od 9 let, napsané ve spolupráci s K. H.
Article
153
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 22, 11. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
154
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 72-73
Annotation: Recenze.
Article
155
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 28, 30. 7., s. 12
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
156
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 32, 3. 9., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
157
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 36, 1. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
158
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 41, 5. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
159
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 42, 12. 11., s. 11
Annotation: Recenze, mj. prvních dvou dílů trilogie V. Řeháčkové (třetí díl Zlatko, a co láska? teprve vyjde).
Article
160
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 1/2, 14. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article