By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 152, 29. 6., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
142
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 159, 7. 7., s. 5
Annotation: Glosa k vydání.
Article
143
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 164, 13. 7., s. 5
Annotation: Medailón k 200. výročí narození J. L. Z., obrozence, překladatele, vydavatele časopisů (např. Přítel mládeže).
Article
144
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 197, 20. 8., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
146
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 280, 25. 11., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
147
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 287, 3. 12., s. 5
Annotation: Úvaha o aktovkách Ptáčník, Každý něco pro vlast.
Article
148
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 287, 3. 12., s. 5
Annotation: Medailón k 3. 12.
Article
149
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 293, 10. 12., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
150
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 9, 12. 1., s. 5
Annotation: Jubilejní medailónek k 50. narozeninám S. Š.
Article
151
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 28, 3. 2., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
152
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 68, 22. 3., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
153
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 70, 24. 3., s. 5
Annotation: Medailónek k 100. výročí úmrtí (25. 3.) sušického rodáka (vl. jm. Villani de Castello Pillonioco Karel Ignác Bartoloměj).
Article
154
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 76, 31. 3., s. 5
Annotation: Referát (režisérem byl S. Papež); též o hře jako takové.
Article
155
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 93, 21. 4., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
156
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 120, 24. 5., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
157
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 122, 26. 5., s. 5
Annotation: Medailón k 100. výročí narození.
Article
158
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 141, 17. 6., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
159
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 156, 5. 7., s. 5
Annotation: Medailónek k 100. výročí narození (zemřel r. 1952 v Kutné Hoře).
Article
160
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 163, 13. 7., s. 5
Annotation: Medailónek k 400. výročí narození.
Article