By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 5, s. 76-78
Annotation: Rozbor klíčových motivů Starých pověstí českých Aloise Jiráska nahlížených perspektivou marxismu-leninismu.
Article
162
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 902-912
Annotation: Studie o díle Rudolfa Mayera k příležitosti 85. výročí básníkovi smrti, součástí stručná biografie a přehled vydání jeho pozůstalosti.
Article
163
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 447-454
Annotation: Studie o historickém románu M. V. Kratochvíla Pochodeň zařazující díla tohoto prozaika do tradice české historické prózy, jejíž vrchol autor...
Article
164
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 795-796
Annotation: Polemika s článkem Václava Pekárka o literární kritice a nové sbírce Josefa Kainara vyšlém v Lidových novinách 25.3.1951.
Article
165
166
167
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1266-1268
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 19, 5. 5., s. [4]
Annotation: Úryvek z předmluvy k antologii.
Article
169
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 9, s. 1293-1311
Annotation: Studie k 85. narozeninám Petra Bezruče je především ideovým a tematickým rozborem Slezkých písní v duchu marxismu-leninismu.
Article
170
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, říjen 1956, s. 11-13
Annotation: Přehledový článek o Řezáčově tvorbě pro děti a mládež.
Article
171
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 3-6
Annotation: S mezititulky Za poznání Nerudova díla, Morální profil českého spisovatele, Šíře Nerudova pohledu na život, Víra v život a lid, Nerudovo vlastenectví,...
Article
172
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 101, 26. 4., s. [1]
Annotation: Úryvek z referátu doplněný komentářem.
Article
173
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 18, 22. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
174
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 30, 4. 2., s. 2
Annotation: Medailon B. Němcové.
Article
175
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 36, 11. 2., s. 2
Annotation: Poznámky o románu "V temných vírech" A. Staška.
Article
176
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 129, 2. 6., s. 2
Annotation: Článek o literatuře jako výchovném nástroji.
Article
177
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 150, 28. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
178
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 159, 10. 7., s. 4
Annotation: Článek o životě a díle J. Nerudy k výročí narození.
Article
179
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 48, 26. 2., s. 2
Annotation: Článek o událostech na literárním trhu během února 1949 od debaty o socialistickém realismu po nadbytek "západních" děl.
Article
180
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 207, 4. 9., s. 2
Annotation: Článek k výročí narození J. V. Friče.
Article