By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 10-11
Annotation: Doslov k nerealizovanému vydání knihy J. Š. Sedmiramenný svícen (Česká expedice 1991). Vzpomínka na 1. vyd. románu Zbabělci (Praha, Čs. spisovatel...
Article
162
In: Duše Podkarpatské Rusi. -- S. 35-36
Annotation: Doslov; s ediční poznámkou (s. 37).
Book Chapter
163
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 34, 10. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
164
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 35, 11. 2., s. 9
Annotation: Aeterna; o programu nového, křesťansky zaměřeného nakladatelství.
Article
165
In: Veliká noc. -- S. 47-68
Annotation: Doslov; s redakční poznámkou (s. 69).
Book Chapter
166
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 57, 9. 3., s. 9
Annotation: U příležitosti souborného vydání básní a esejů v nakl. Torst.
Article
167
168
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 33, 9. 9., s. 1
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; poznámka k vydání nalezeného rukopisu K. Č. z r. 1938 - přepsané a doplněné verze knihy Hovory s T. G. M.
Article
169
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 70, 23. 3., s. 5
Annotation: Poznámka o tvorbě autora, vl. jm. Macešková Ludmila, též o lit. pořadu v Památníku národního písemnictví.
Article
170
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 39, 21. 10., s. 2
Annotation: Referát o 45. ročníku frankfurtského knižního veletrhu.
Article
171
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 252, 26. 10., s. 1
Annotation: Jeho poznámka mj. o knize Doba ortelů, kterou připravuje k vydání v brněnském nakladatelství Scholaris, a o rukopisu knihy o Podkarpatské Rusi.
Article
172
by Hořec, Jaromír, 1921-2009 jk01042314{{{}}}}
Published Brno : Scholaris, 1992.
Annotation: Kniha dokumentující společensko-politické události, které ovlivňovaly vývoj české literatury, zvl. poezie, od poloviny 40. let do začátku 50....
Book
173
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 287, 7. 12., s. 4
Annotation: O pozitivním vztahu V. Č. ke kulturní rubrice LD na přelomu 50. a 60. let.
Article
174
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 303, 28. 12., s. 4
Annotation: Přehledová recenze nedávno vydaných memoárů literátů a politiků, mj. o: Pilař Jan, Sluneční hodiny; Černý Václav, Paměti; Hiršal Josef,...
Article
175
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 19, 25. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
176
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 23, 30. 1., s. 4
Annotation: Obsahový přehled svazku 25 věnovaného českému samizdatu a undergroundu.
Article
177
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Recenze též antologie české a slovenské poezie vydané ve Francii v r. 1987 (název neuveden); obě antologie byly přeloženy do francouzštiny.
Article
178
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 55, 8. 3., s. 8
Annotation: O činnosti nakl. Česká expedice; též o samizdatu; ediční plán nakladatelství též v ČD 6. 3.
Article
179
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí: Vybíral Zbyněk (K, č. 1).
Article
180
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Komentář s rozborem otištěných dopisů: Glazarová Jarmila, Burian Emil František, Weil Jiří, Neumann Stanislav Kostka, Biebl Konstantin, Teige...
Article