By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 231, 1. 12., s. 13
iHned.cz [online]. -- 1. 12. 2009
Annotation: Článek k mystifikaci J. Cempírka o autorství níže zmíněné knihy a reakci nakladatelství Knižní klub.
Article
162
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 234, 4. 12., s. 11
iHned.cz [online]. -- 4. 12. 2009
Annotation: Úvaha nad kauzou vytvářenou kolem mystifikace J. Cempírka týkající se autorství níže zmíněné knihy. Doplněno o glosu "Případ roku".
Article
163
164
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 196, 8. 10., s. 15
iHNed.cz [online]. -- 8. 10. 2010
Annotation: Článek o laureátech Nobelovy ceny za literaturu; mj. zmíněn J. Seifert.
Article
165
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 201, 15. 10., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 15. 10. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
166
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 200, 14. 10., s. 12
iHNed.cz [online]. -- 14. 10. 2010
Annotation: Zpráva o autorských čteních J. Faktora.
Article
167
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 206, 22. 10., s. 13
Annotation: Recenzní glosa.
Article
168
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 209, 27. 10., s. 14
Annotation: Článek k udělení níže zmíněné ceny E. Haklovi za román Pravidla směšného chování.
Article
169
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 209, 27. 10., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 27. 10. 2010
Annotation: Článek k udělení níže zmíněné ceny V. Havlovi, mj. též k připravované filmové adaptaci jeho hry Odcházení.
Article
170
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 210, 29. 10., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 29. 10. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
171
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 210, 29. 10., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 29. 10. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
172
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 211, 1. 11., s. 12
iHNed.cz [online]. -- 1. 11. 2010
Annotation: Nekrolog nizozemského spisovatele; mj. zmíněny jeho české kořeny.
Article
173
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 212, 2. 11., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 2. 11. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
174
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 215, 5. 11., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 5. 11. 2010
Annotation: Nekrolog básnířky V. Fischerové.
Article
175
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 214, 4. 11., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
176
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 215, 5. 11., s. 14
iHNed.cz [online]. -- 5. 11. 2010
Annotation: Komentář k literárním cenám uděleným v roce 2010, tj. Státní ceny za literaturu A. Bajajovi, Ceny Josefa Škvoreckého E. Haklovi, Ceny Jaroslava...
Article
177
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 229, 26. 11., příl. Víkend, č. 47, s. 16-23
Víkend. -- 26. 11. 2010
Annotation: Článek sledující vývoj zobrazení erotických scén v české próze. Doplněno o úryvky z níže zmíněných próz.
Article
178
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 232, 1. 12., s. 12
iHNed.cz [online]. -- 1. 12. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
179
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 242, 15. 12., příl. IN Magazín, č. 50, s. 5
IN Magazín. -- 15. 12. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article
180
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 244, 17. 12., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 17. 12. 2010
Annotation: Recenzní glosa.
Article