By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


162
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
163
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 88-89
Annotation: Recenze.
Article
164
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 24
Annotation: Komentář ke knihám vydaným v roce 2015.
Article
165
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
166
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. 6
Annotation: Článek se věnuje českým prózám, v nichž je tematizované sexuální obtěžování, zmíněny mj. prózy R. Denemarkové, P. Dvořákové, L. Faulerové...
Article
167
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 5, 9. 5., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
168
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. [24]-28
Annotation: Komentář k současné české literární kritice.
Article
169
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
170
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
171
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. 6-7
Annotation: Článek komentuje situaci v české kultuře 30 let po pádu komunismu; věnuje se mj. obsazování postů ministra kultury a ředitele Národní knihovny...
Article
172
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému M. Kunderovi u příležitosti jeho 90. narozenin.
Article
173
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
174
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
175
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
176
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 9, 11. 11., s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
177
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 26
Annotation: Fejeton o současné úrovni a formách literární diskuse.
Article
178
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 9, 20. 11., s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
179
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
180
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 27
Annotation: Polemická reakce na rozhovor S. Antošové s I. Švihlíkovou (Tvar 9/2013) a recenzi J. Vaníčka na knihu R. Ropse (A2 10/2013). Autorka kritizuje zejm....
Article