By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 4, 22. 2., s. 7
Annotation: Polemika s jeho článkem O kritikářském přádelnictví (DN, 1993, č. 22) o nešvarech soudobé (divadelní) kritiky. Se stručným dovětkem J. S....
Article
162
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 1, 7. 1., s. 10
Annotation: Kritika dramatické produkce.
Article
163
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 115, 19. 5., s. 11
Annotation: Medailon teatroložky a editorky k jejím sedmdesátinám 21. 5.
Article
164
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 116, 20. 5., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí 27. 4.
Article
166
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 167, 20. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 225, 25. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
169
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 233, 6. 10., s. 9
Annotation: Recenze televizního medailonu O. Daňka z roku 2000.
Article
170
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 246, 21. 10., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci ostravského Divadla Petra Bezruče pohostinsky provedené v Divadle v Dlouhé v Praze 20. 10.
Article
171
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 251, 27. 10., s. 24
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Švandrlíka.
Article
172
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 261, 9. 11., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí autorky loutkových her ve věku 65 let.
Article
173
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 269, 19. 11., s. 9
Annotation: Referát o 1. dílu rozhlasového seriálu o M. Mrázovi-Xaverovi Servíte, promiň.
Article
174
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 269, 19. 11., s. 9
Annotation: Ironicky formulovaná recenze názvově blíže nespecifikovaných vzpomínek politika.
Article
175
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 285, 8. 12., s. 8
Annotation: Kritická glosa v rubrice Vyrozumění.
Article
176
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 249, 26. 10., s. 11
Annotation: Polemika s recenzí A. Kaczorowského (LN 23. 10.) na knihu vykreslující český národní charakter.
Article
177
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 256, 4. 11., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí divadelníka, činného též literárně.
Article
178
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 260, 9. 11., s. 8
Annotation: O pořadu Violy k 100. výročí narození F. Hrubína Obleču tě do hvězd.
Article
179
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 260, 9. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article