By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 46, 12. 11., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
162
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 35, 27. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
163
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 9, 27. 2., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
164
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 12, prosinec, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
165
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 12, prosinec, s. 54
Annotation: Recenze.
Article
166
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 8, srpen, s. 24-25
Annotation: Rozhovor.
Article
167
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 31, 30. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 8, říjen, s. 28-35
Annotation: Upravená a zkrácená verze studie První manifest poetismu Karla Teiga (Slovenská literatúra 1964, č. 4).
Article
169
170
171
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 10, prosinec, s. 55-61
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
172
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 1, 1964, č. 4, prosinec, s. 342-346
Annotation: Komentovaný přetisk originálního strojopisného znění, uloženého v pozůstalosti B. V.
Article
173
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 17, 23. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
174
175
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 4, duben, s. 76-77
Annotation: K čtenářskému ohlasu autorovy kritiky.
Article
176
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1964, č. 5, 30. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
177
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 48, 28. 11., s. 4
Annotation: K článku A. Hamana Letní směska (Plamen, č. 9).
Article
178
179
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 11, listopad, s. 51
Annotation: K teoretickým závěrům knihy.
Article
180
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 42-59
Annotation: O názorech na systémovost a o systémech v dějinách české estetiky(J. Durdík, O. Hostinský, Z. Nejedlý, M. Novák a další).
Article