Email Record: Horváth, Tomáš: Tajomstvo a vražda - model a dejiny detektívneho žánru /