Email Record: Poetika a estetika českého strukturalismu v pojetí Herty Schmidové /