Email Record: Stanislava Fedrová, Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu /