Email Record: První romské nakladatelství míří od pohádek k červené knihovně /