Email Record: Lidský život a čas viděný Věrou Weislitzovou /