Email Record: "Mám strach především sám ze sebe" /