Email Record: Mimořádný Večer přiměřených depresí v pražském Obratníku 16. 6. 2005 /