Email Record: Ústav pro českou literaturu AV ČR, pracoviště v Brně /