Email Record: Dokud je člověk mladý, má si užívat /