Email Record: Polská literárněvědná práce o Skupině 42 /