Email Record: Miloš Horanský, Jan David, Ruce Goliášovy, Ruce Davidovy /