Email Record: Boris Mědílek a kolektiv, Bibliografie Karla Čapka (Soupis jeho díla) /