Email Record: Dvojí zeptání jsme adresovali brněnskému prozaikovi, dramatikovi a esejistovi... /