Email Record: Na téma: nosnost a rozpětí básnického slova /