Email Record: O některých méně známých pramenech Tezí Pražského lingvistického kroužku /