Email Record: Takoví jsme byli, takoví jsme...(?) /