Email Record: Arnošt Lustig se svěřil: Hledám to, co člověka povznáší nad hvězdy i co ho sráží do pekel /