Email Record: K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze /