Email Record: Glosa: Zamyšlení nad pojmem populární kultury /