Email Record: Vhrsti aneb Život, okno, dveře, svět /